Wednesday, April 25, 2012

Beautiful Cool Ascii Art Graphics and Symbols For Facebook About Me, Comments & Wall


╰☆╮Ⓢ Ⓐ Ⓛ Ⓐ Ⓜ╰☆╮              ☂ Ⓦ▸Ⓢ Ⓐ Ⓛ Ⓐ Ⓜ ☂             (-̮̮̃•̃) ℍ ⅒ (-̮̮̃•̃)
☾☆ $αℓaℳ  ☆☽               ☾☆  ₩▸$αℓaℳ  ☆☽       ♄∤             ₦Î₡€           ℕℐℂ€              ☻ƒiηε☻
№✕      ✔Ⓝ ⓘ ⓒ ⓔ✔

(×̯×)--(-̮̮̃•̃)--(͡๏̯͡๏)--(-̮̮̃-̃)--(●̮̮̃•̃)--๏̯͡๏--(ᵕ.ᵕ)--{。^◕‿◕^。}--ヅ--ツ--ッ--シ--☺☻--◕‿-

ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆ ⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣ ⓤⓥⓦⓧⓨⓩ
αβℬℂ₡©₯εℱ∱ƒℍℎ ℏ♄ℐ₭ℓℳ♏₦ℕηℴ℗ℙℚ ®ℛ ℜ ℝ ℞Š$₮₩ℵℤ
➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ----ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ

☼ ☽ ☾☎ ☏★ ☆✯✦ ✧ ✩ ✪✲❈❃ ❂❁❀✚✣ ✤✥۞☒♥♫♥♠♣✔✓✔
✕✖۩☢❤➱➜➟ ➣ ⋆  ツ ✈ ☮ ❖ ✌ ♋웃 유Σ ⊗ ♒ ☠☯♠ Ω ♤ ♣ ♧ ♥ ♡ ♦♢♔ ♕♚ ♛
★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁☂ ☃ ☻ ☺ ۞ ۩ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦✧ ∞ ♂ ▦ ▧ ▨ ▩
♀☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ™ ® ©✗ ✘ ⊗ ♒ ▢ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○◎ ● ◯ Δ ◕ ◔ ʊ ϟ ღ
 回 ₪  ✕ ✖ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩☪ ☫ ☬ ☭♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟
 ☩ ☨ ☦ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✠⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✪
✻ ✼ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ╰☆╮ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ★ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶
✡ ❂ -‘๑’-° ø ☄ ☾ ☽ ❄ ☇ ☈ ⊙✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❋♪ ♫ ♩ ♬ ♭
 ♮ ♯ ✷ ✸ ✹ ✺☉ ℃ ℉ ° ❅ ✺☪ ✌ ☮ ♆ 卐✡ † ☨ ✞ ✝ ☥ ☦ ☓ ♁ ☩Ⓐ ☭
✯♋ ♂ ♀ ☿ ♥ ❤ ❥ 웃 유 ♡ ۵ ❣ ❦ ❧✉ ✍ ✎ ✏ ✐✑✒ ⌨☑ ✓ ✔ √☐ ☒ ☓
✕ ✖ ✗ ✘ ✇✁ ✂ ✃ ✄✆ ☎ ☏❂  ◔ ◐ ◑ ☢ ⊗ ⊙ ◘ ◙ ◍❢ ❣ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽
➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➚ ➘ ➙ ➛ ➜ ➝ ➞ ➸ ♐ ➲ ➳ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹
← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨➺ ➻ ➼ ➽➫ ➬ ➩➪ ➭ ➮
➯ ➱➜➟ ➣✖✗✘♒♬✄ ✂✆✉✦✧♱ ♰♂♀☿❤❥ ❦❧✯☄☾☽ ☼☀☁☂☃
☮۞۩εїз☎☏¢☚☛☜☝☞☟✍☹✌☢☣☠☮☯ ♠♤♣♧♥♨๑❀✿ ψ☪☭♪ ♩♫℘
⊙¤㊣ ♀◆◇✦❉ ❥❦❧✄☪ ☣☢☭♈㊚㊛ *.:。 ✿*゚‘゚・
◕。✎✟ஐ ≈๑۩ ۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲❈➹ ~.~◕ ‿-。 【】┱┲❣  ⊙¤
๑ ➹ ~.~。 【】 ┱┲❣✚ ✣✤✥ ✦❉❥❦❧❃❂❁❀ ✄☪☣☢☠ ☭♈ ✓㊣
♡♬♪ ♭♫♪ﻬஐღ ↔↕↘••● ¤╬﹌▽♥ ♬✞♥♕☯☭☠☃☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☇ ☈ ☊ ☋
 ☌ ☍  ☐ ☑ ☒ ☓ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♜ ♝ ♞
 ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♰ ♱ ☫ªↀ ↁ ↂ Ↄ ↄℭ ℮ ℌ ℑ ℜ ℨ▲◣◢ ◥▼△▽ ⊿◤◥
△ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅⅟½⅓¾⅔⅕⅖⅗⅘⅙⅚⅛⅜⅝⅞≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈
 ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰
∱ ∲ ∳⁰ ⁱ ⁲ ⁳ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ₏ᴬ ᴭ ᴮ ᴯ ᴰ ᴱ ᴲ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴻ ᴼ ᴽ ᴾ ᴿ
 ᵀ ᵁ ᵂ ᵃ ᵄ ᵅ ᵆ ᵇ ᵈ ᵉ ᵊ ᵋ ᵌ ᵍ ᵎ ᵏ ᵐ ᵑ ᵒ ᵓ ᵔ ᵕ ᵖ ᵗ ᵘ ᵙ ᵚ ᵛ ᵜ ᵝ ᵞ ᵟ ᵠ ᵡ ᶛ ᶜ ᶝ ᶞ ᶟ ᶠ ᶡ ᶢ ᶣ ᶤ ᶥ ᶦ ᶧ ᶨ ᶩ ᶪ ᶫ ᶬ ᶭ ᶮ ᶯ ᶰ ᶱ ᶲ ᶳ ᶴ
 ᶵ ᶶ ᶷ ᶸ ᶹ ᶺ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ᶿಐ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಝ ಞ ಲ ಶ ಹ ೀ ಾ ಿ ಧಿ ೈ ೋ ೌ ೬ ೂ ೄ

ભ મ ય ર લ ળ વ શ ષ સ હ ઼ ઽ ા િ ી ુ ૂ ૃ ૄ ૅ ે ૈ ૉ ો ૌ ્ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব
 ভ ম য র ল শ ষ স ঁ ং ঃ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ ক খ গহ
㌹ – ㍭ – 頹 – 衙 – 浳 – 浤 – 搰 – 煤 – 洳 – 橱 – 橱 – 煪 – ㍱ – 煱 – 둻 – 睤 – 楤 – ぱ
 – - 椹 – ぱ – ㍵ – 畱 – 煵 – 田 – つ – 煵 – 엌 – 嫠 – 쯦 – 案 – 迎 – 是 – 從 – 事 – 網 –
頁 – 設 – 計 – 簡 – 大☩ ☨ ☦ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✠
⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ★ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ❄
❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❋♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ �� �� �� �� �� ��
 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ° ø☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☾ ☽ ❄ ☇ ☈ ⊙ ☉ ℃ ℉ ° ❅ ✺☪ ✌ ☮
 ♆ 卐✡ † ☨ ✞ ✝ ☥ ☦ ☓ ♁ ☩Ⓐ ☭ ✯♋ ♂ ♀ ☿ ♥ ❤ ❥ 웃 유 ♡ ۵ ❣ ❦ ❧✉ ✍ ✎
✏ ✐✑✒ ⌨☑ ✓ ✔ √☐ ☒ ☓ ✕ ✖ ✗ ✘ ✇┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ┝
 ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁
 ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╌ ╍ ╎ ╏ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩
 ╪ ╫ ╬❏ ❐ ❑ ❒ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕▖ ▗ ▘ ▙ ▚ ▛ ▜ ▝ ▞
▟ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷  
頹 – 衙 – 浳 – 浤 – 搰 – ㍭ – 煤 – 洳 – 橱 – 橱 – 煪 – ㍱ – 煱 – 둻 – 睤 – ㌹ – 楤 – ぱ – - 椹 –
 ぱ – ㍵ – 畱 – 煵 – 田 – つ – 煵 – 엌 – 嫠 – 쯦 – 案 – 迎 – 是 – 從 – 事 – 網 – 頁 – 設 – 計 – 簡 – 大
❏ ❐ ❑ ❒ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕▖ ▗ ▘ ▙ ▚ ▛ ▜ ▝ ▞
▟ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷  
頹 – 衙 – 浳 – 浤 – 搰 – ㍭ – 煤 – 洳 – 橱 – 橱 – 煪 – ㍱ – 煱 – 둻 – 睤 – ㌹ – 楤 – ぱ – - 椹 – ぱ –
 ㍵ – 畱 – 煵 – 田 – つ – 煵 – 엌 – 嫠 – 쯦 – 案 – 迎 – 是 – 從 – 事 – 網 – 頁 – 設 – 計 – 簡 – 大
✁ ✂ ✃ ✄
✆ ☎ ☏❂ ○ ◎ ● ◯ ◕ ◔ ◐ ◑ ☢ ⊗ ⊙ ◘ ◙ ◍❢ ❣ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽
➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➚ ➘ ➙ ➛ ➜ ➝ ➞ ➸ ♐ ➲ ➳ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽
← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨
➫ ➬ ➩ ➪ ➭ ➮ ➯ ➱➜➟ ➣

↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖
⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣
⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⌦ ⌧ ⌫
☉ Sole, ☽ ☾ ● ◯

Ææ❖℘ℑℜℵ♏ηαβεℓℓα·¨…¦┅┆┈┊╱╲╳¯–—≡჻░▒▓▤▥▦▧▨▩█▌▐▀▄◠◡╭╮╯╰│┤╡╢╖╕╣║╝╜╛┐
└┴┬├─┼
╞╟╚╔╩╦╠═╬╧╨╤ ╥╙╘╒╓╫╪┘┌
{。^◕‿◕^。} (◕^^◕)
✖✗✘♒♬✄ ✂✆✉✦✧♱ ♰♂♀☿❤❥ ❦❧
™®©♡♦ ♢♔♕♚♛★ ☆✮
✯☄☾☽ ☼☀☁☂☃☻ ☺☹
☮۞۩εїз☎☏¢☚☛☜☝☞☟✍
✌☢☣☠☮☯ ♠♤♣♧♥♨๑❀✿ ψ☪☭♪ ♩♫℘ℑ ℜℵ♏ηα ʊϟღツ回 ₪™ ©®¿¡½⅓ ⅔¼¾⅛⅜⅝⅞℅
№⇨❝❞ ◠◡╭╮╯╰ ★☆⊙¤㊣ ★☆♀◆◇▆▇██■ ▓回□〓≡
╝╚╔╗╬
═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛┳⊥ ﹃﹄┌ ┐└┘∟「 」↑↓→ ←↘↙♀ ♂┇┅﹉﹊
﹍﹎╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵∴‖ ︱︳︴﹏
﹋﹌♂♀ ♥♡☜☞☎ ☏⊙◎☺☻ ►◄▧▨ ♨◐◑↔↕ ▪▫☼♦▀ ▄█▌▐ ░▒▬♦◊
◦☼♠♣▣ ▤▥▦▩ ぃ◘◙◈♫ ♬♪♩♭♪
の☆→あ £❤。◕‿
◕。✎✟ஐ ≈๑۩ ۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲❈➹ ~.~◕ ‿-。☀☂☁ 【】┱┲❣ ✚✪✣ ✤✥
✦❉ ❥❦❧❃ ❂❁❀✄☪ ☣☢☠☭♈ ✓✔✕ ✖㊚㊛ *.:。 ✿*゚‘゚・ ⊙¤㊣★☆
♀◆◇ ◣◢◥▲ ▼△▽⊿◤
◥▆▇ ██■▓
回□〓≡╝ ╚╔╗ ╬═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛ ┳⊥﹃﹄ ┌┐└┘∟ 「」↑↓
→←↘↙ ♀♂┇┅﹉ ﹊﹍﹎ ╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵ ∴‖︱︳ ︴﹏﹋﹌
♂♀♥♡☜ ☞☎☏⊙ ◎☺☻►◄ ▧▨♨◐◑ ↔↕
▪▫ ☼♦▀▄█
▌▐░▒▬ ♦◊◦☼ ♠♣▣▤▥ ▦▩ぃ◘◙ ◈♫♬♪ ♩♭♪の☆→あ£❤。◕‿◕。 ✎✟ஐ≈ ๑۩۩.. ..۩
۩๑๑۩۞ ۩
๑✲❈ ➹ ~.~◕‿-。 ☀☂☁【】 ┱┲❣✚ ✪✣✤✥ ✦❉❥❦❧❃❂❁❀ ✄☪☣☢☠ ☭♈ ✓
✔✕✖㊚ ㊛ *.:。✿*゚ ‘゚・ ◊♥╠═╝▫■๑»«¶ஐ©† εïз♪ღ♣ ♠•± °•ิ.•ஐஇ *×○▫
♂•♀◊©¤ ▲↔™®☎ε
їз♨
☏☆★ ▽△▲
∵∴∷ #♂♀♥♠♣
♧♤♧
♡♬♪ ♭♫♪ﻬஐღ ↔↕↘••● ¤╬﹌▽☜♥☞ ♬✞♥♕☯☭☠☃ ─ ━
│ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋


╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿

▰ ▱ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣
◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯ ◰ ◱ ◲ ◳ ◴ ◵ ◶ ◷ ◸ ◹ ◺ ◻ ◼ ◽ ◾ ◿ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏
☐ ☑ ☒ ☓ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙
☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽
☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♇ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣
♤ ♥ ♦ ♧
♨ ♰ ♱ ´ ῾ ῿                       ​ ‌ ‍ ‎ ‏ ‐ ‑ ‒ – — ― ‖ ‗ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ‟ † ‡ • ‣
․ ‥ … ‧ 
 
 ‪ ‫ ‬ ‭ ‮   ‰ ‱ ′ ″ ‴ ‵ ‶ ‷ ‸ ‹ › ※ ‼ ‽ ‾ ‿ ⁀ ⁁ ⁂ ⁃ ⁄ ⁅ ⁆ ⁊ ⁋ ⁌ ⁍ ⁎ ⁏ ⁐ ⁑ ⁒ ⁓ ⁔
⁕ ⁖ ⁗ ⁘ ⁙ ⁚ ⁛ ⁜ ⁝ ⁞   ⁠ ⁡ ⁢ ⁣ ⁤ ⁥ ⁦ ⁧ ⁨ ⁩   
ₕ ₖ ₗ ₘ ₙ ₚ ₛ ₜ ₝ ₞
₟ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₪ ₫ € ₭ ₮ ₯ ℀ ℁ ℂ ℄ ℅ ℆ ℇ ℈ ℉ ℊ ℋ ℌ
№ ℗ ℘ ℙ ℚ ℛ ℜ ℝ ℞ ℟ ℡ ™ ℣ ℤ ℥ Ω ℧ ℨ ℩ K Å ℬ ℭ ℮ ℯ ℰ ℱ Ⅎ ℳ ℴ ℵ ℶ ℷ ℸ ℹ ℺ ℻ ℼ
ℽ ℾ ℿ ⅀ ⅁ ⅂ ⅃ ⅄ ⅅ ⅆ ⅇ ⅈ ⅉ ⅊ ⅋ ⅌ ⅍ ⅎ ⅏ ⅐ ⅑ ⅒

⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ⇾ ⇿ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ ∆ ∇ ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍ ∎ ∏ ∐ ∑ − ∓ ∔
∕ ∖ ∗ ∘ ∙ √ ∛ ∜ ∝ ∞ ∟ ∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼ ∽ ∾ ∿ ≀ ≁

≪ ≫ ≬ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀
⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬
 ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻
⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬
⋭ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱ ⋲ ⋳ ⋴ ⋵ ⋶ ⋷ ⋸ ⋹ ⋺ ⋻ ⋼ ⋽ ⋾ ⋿ ⌀ ⌁ ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉
⌊ ⌋ ⌌ ⌍ ⌎ ⌏ ⌐ ⌑ ⌒ ⌓ ⌔ ⌕ ⌖ ⌗ ⌘ ⌙ ⌚ ⌛ ⌜
⌝ ⌞ ⌟ ⌠ ⌡ ⌢ ⌣ ⌤ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⌽ ⌾ ⌿ ⍀ ⍁ ⍂ ⍃ ⍄ ⍅ ⍆ ⍇ ⍈ ⍉ ⍊ ⍋ ⍌ ⍍ ⍎ ⍏ ⍐ ⍑ ⍒ ⍓ ⍔ ⍕ ⍖ ⍗
⍘ ⍙ ⍚ ␋ ␢ ␣ ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓
└ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸
 ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╄
╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╌ ╍ ╎ ╏ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫
╬ ╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕
 ▖ ▗ ▘ ▙ ▚ ▛ ▜ ▝ ▞ ▟ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦
▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▰ ▱ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗
◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣ ◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯ ◰ ◱ ◲ ◳ ◴ ◵ ◶ ◷ ◸ ◹ ◺ ◻ ◼ ◽ ◾ ◿ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈
☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏ ☐ ☑ ☒ ☓ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰
 ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♇
♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♰ ♱ ☫

ªↀ ↁ ↂ Ↄ ↄ ↅ ↆ ↇ ↈ ↉ ↊ ↋ ↌ ↍ ↎ ↏

Checkers line divider for write something about me section
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
kanon16
Cute hearts and stars ascii design for facebook about me
(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯)
*`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´
¤ º° ¤`•.¸.•´ ¤ °º

kanon15
Cute girly bunny rabbit ascii picture for write someting on your facebook profile
(\ /)
( . .)♥
c(”)(”)Cool hello word text ascii art to copy and paste to facebook wall posts
║║╔║║╔╗ ║
╠╣╠║║║║ ║
║║╚╚╚╚╝ OCute hello with line dividers for your about me box on facebook
●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
Hello!
●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●Pretty text box for your write something about yourself section
╔════════════════╗
Your Text Goes here
╚════════════════╝Cute footprints picture ascii art
….oooO…………..
…..(….)…Oooo…
……)../…..(….)….
…..(_/…….)../…..
……………(_/…….Falling stars ascii art black and white for about me box
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★Crosses and hearts line text divider for about me section on your profile
† ❤ † ❤ † ❤ † ❤ †


Cool ‘turn up the volume’ with fancy letters and music notes
Tuяn Up Tнe Vσℓυмe♪


Really cool volume music box for your facebook profile
: .ılı.——Volume——.ılı.
: ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █
: Min- – – – – – – – – – -●MaxSmiley face with cute heart for about me section
♥║║
╚══╝Black and white stars design for write something area on facebook profile
★     ☆     ★
★     ☆     ★
★     ★     ☆
★     ★     ☆Cute big I love design with hearts ascii art
╔ღ═╗╔╗
╚╗╔╝║║ღ═╦╦╦═ღ
╔╝╚╗ღ╚╣║║║║╠╣
╚═ღ╝╚═╩═╩ღ╩═╝Pretty stars and hearts ascii art design
Ƹ̵̡*•.¸(*•.¸♥¸.•*´)¸.•*´
♥«´¨`•°2010.°•´¨`»♥
¸.•*(¸.•*´♥`*•.¸)`*


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

.

.      ☺♥♥*"•.✪.•"*♥♥☺
.       Ñ΢€  P΢Š  ƒri€ÑÐ
.        ♥♥*"•.✪.•"*♥♥

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.

        ♥ ♥*"•.✪.•"*♥ ♥
.       ☺ V€R¥ G☮☮Ð ☺
         ♥♥*"•.✪.•"*♥♥

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.

♥      ♥               ♥''*;
♥___♥               ♥__'
♥      ♥ APPY    ♥  *;  IRTHDAY
♥      ♥               ♥..'

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.

.     /""''\  ssalam
.   /  /"\  \ -☺-
. /__/'""\_\laikum

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.

●▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬●

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.

.    ,
.  ,','    ✪      ¥ôü  ®  L☮ÕKÎÑG LÎK€
.  ', ',        ,     M☺☺Ñ
.   ' ,',',', '

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.

.     ;*"*;,;*"*;
.  --*;,---♥---,;*---»
.       "*;,,;*"

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.

. ()"""()
.  (º(•)º)
-(,,) ('")-> L☺v€L¥.
(""),,,("")

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.
❤♥❤  Õ\/EL¥.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.
                :      W         ;     :
         .+"";        )          :     ;
          '+._:        (          ;     :
                *.,.,.,.;);,.,.,.,*    ;


.     Χ  τHë  G®èÁτΣ$τ.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


.
. .+""+.+""+.+""'+.
. '+. ♥              ♥  .+'
.      "+.+""'+.+"

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.

.  (º,º)/
.  <( )
.  _/'\_

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.

."\(º,º)/"
.   ) (
.   <"\_

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
.

.<(º,º)>
.  ) (
._/  \_

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No comments:

Post a Comment